Критерии на които трябва да отговарят вратите

Сдружение „Български врати, прозорци и фасади” в резултат на подробен анализ на установени европейски практики, изисквания на продуктовите и класификационните стандарти,  и базирайки се на опита на експертите в бранша, както в България, така и в ЕС, е установило след критерии:

Във връзка с по-доброто регулиране на изискванията към произвежданите и пускани на пазара вътрешни врати се въвеждат следните определения:

- Интериорна врата –вътрешна за самостоятелен обект в сграда врата с основно предназначение осигуряване на преход между две съседни помещения;

- Основна (входна) врата на жилище – входна за самостоятелен обект в сграда врата с основно предназначение осигуряване на преход между общите части на сградата и самостоятелен обект в нея.

- Блиндирана врата – основна врата с повишени изисквания за устойчивост на взлом*.

 

Съгласно съществените характеристики на вътрешните за сграда врати, установихме следните задължителни за деклариране експлоатационни показатели:

 

1. За интериорни врати

Съществена характеристика/

експлоатационен показател

Начин на

деклариране/изм.

единица

Метод за

изпитване

Изискване/

гранично ниво

1. линейни характеристики

mm

 

декларирани

размери

2. защита от шум

dB

EN ISO 140-3

декларирано ниво

 

 

2. За основни врати – всички показатели по т. 1 и следните съществени характеристики/експлоатационни показатели:

Съществена характеристика/

експлоатационен показател

Начин на

деклариране/изм.

единица

Метод за изпитване

Изискване/

гранично ниво

1. коефициент на

топлопреминаване

W/m2K

подходящият от следните методи:

Приложение В

на EN 14351-2,

EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2,

EN ISO 12567-1,

EN ISO 12567-2

Наредба №7/2004

 

2. устойчивост на взлом

клас

по EN 1627

EN 1628

EN 1629

EN 1630

деклариран клас

 

 

3. За блиндирани врати – всички показатели по т. 1 и 2 и следните съществени характеристики/експлоатационни показатели:

Съществена характеристика/

експлоатационен показател

Начин на

деклариране/изм.

единица

Метод за изпитване

Изискване/

гранично ниво

1. устойчивост на взлом

клас

по EN 1627

EN 1628

EN 1629

EN 1630

* клас ≥ 3 за блиндирани врати